Upratovanie a čistenie garáží

Komplexné upratovanie a čistenie garáží Bratislava

Upratovanie a čistenie parkovísk a podzemných garáží by malo byť prioritou každeho vlastníka. My robíme čistenie a upratovanie garáží nasledovne : priestory sa najskôr pozametajú a  povysávajú priemyselným vysávačom, následne požijeme strojové čistenie podlahy. 

Všetky povrchy parkovacích garáží od podlahy po strop sú bežne znečistené olejom, emisiami z vozidiel, znečistením, otlačkami pneumatík a základným každodenným používaním. Vyzerá to nepekne a narušuje betón. Udržiavanie čistých a príťažlivých garáží vyžaduje pravidelné čistenie odborníkmi.

Spoločnosť Precis Clean s.r.o.  poskytuje najmodernejšie čistenie garáží vrátane čistenia a umývania podlahy a strojového umývania všetkých povrchov. Dôkladne odstránime všetkú nevzhľadnú špinu a škvrny, aby sme obnovili vzhľad a užitočnosť vašej garáže.

Čistenie a upratovanie garáží zahŕňa:

 • Strojové čistenie všetkých druhov podláh, parkovísk a garážových plôch
 • Čistenie nečistôt po palivových, olejových a iných škvŕn
 • Vysávanie a pozametanie podlahovej plochy
 • Odprášnenie stien a zvislých plôch
 • Čistenie svietidiel
 • Utretie potrubí a inštalačných zvodov
 • Čistenie vstupnej brány a ostatných dverí 
 • Umytie okien
 • Odprášnenie prístrojov a hydrantov
 • Umytie reflexných prvkov garáže
 • Vyčistenie odtokových žľabov v garáži

Prihlásenie